De Standaard: 22 nieuwe knelpuntberoepen, VDAB moet zich bekwamen in werkgeversgerichte aanpak!

De knelpuntberoepenlijst van arbeidsbemiddelingsdienst VDAB telt dit jaar 22 nieuwkomers. Het gaat onder meer om leerkracht in het lager onderwijs, begeleider in de kinderopvang, patissier, wijnkenner, belastingcontroleur, technoloog medische beeldvorming en winkelmedewerker. ‘We moeten verder durven kijken dan het diploma.’

Bij de nieuwe beroepen op de lijst was de nood aan extra personeel de voorbije jaren vaak ook al hoog. ‘Bij nieuwe knelpuntberoepen, zoals polyvalent medewerker hotel of redder, spelen verschillende factoren een rol in de problematiek’, luidt het.

‘De vraag naar een combinatie van competenties, zoals klantvriendelijkheid, het kunnen omgaan met mondige klanten en talenkennis, maakt het soms moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. De kloof tussen wat de kandidaten verwachten en wat de werkgever verwacht, is vaak groot en kan de vlotte invulling van vacatures bemoeilijken.’

In totaal zijn er dit jaar 188 knelpuntberoepen. De top tien blijft nagenoeg onveranderd. Technicus industriële installaties voert de lijst aan, gevolgd door werfleider, analist-ontwikkelaar ICT, vrachtwagenchauffeur, onderhoudsmecanicien, verpleegkundige, calculator bouw, technicus productieproces, tekenaar-ontwerper mechanica en tekenaar-ontwerper elektriciteit.

Ook zes beroepen uit de lijst

Technische beroepen vormen al meer dan tien jaar de hoofdmoot van de knelpuntberoepen. ‘Heel wat van deze technische beroepen vormen een probleem omdat er een tekort is aan technisch geschoolde kandidaten. De arbeidsmarkt verandert aan een razendsnel tempo, waardoor de vaardigheden en kennis die nodig zijn, ook in sneltempo wijzigen’, klinkt het.

‘De knelpuntberoepenlijst geeft aan voor welke beroepen de krapte het sterkst voelbaar is, maar uit mijn gesprekken met werkgevers blijkt dat het zo goed als overal knelt’, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

Dit jaar zijn er ook weer zes beroepen die verdwijnen uit de knelpuntberoepenlijst. Het gaat onder andere om isoleerder in de bouw, keukenmedewerker en koetswerkbouwer.

‘VDAB moet meer samenwerken’

Minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat er al veel werk is verricht om ervoor te zorgen dat werklozen een opleiding gaan volgen voor een knelpuntberoep. ‘Er is al veel gedaan om mensen te overtuigen om zo’n opleiding aan te vatten. De opleiding zelf is gratis, er zijn opleidingscheques, verplaatsingskosten worden vergoed, kinderopvang wordt vergoed, enzovoort’, aldus Crevits bij De Ochtend op Radio 1.

Ze benadrukt dat de rol van de VDAB recent werd geherdefinieerd, omdat de organisatie zich ook meer moet ‘bekwamen in een werkgeversgerichte aanpak’. ‘VDAB moet in een grote vijver van mensen goede profielen gaan vinden, maar we moeten ook verder durven kijken dan het diploma, ervaringen die mensen hebben, valoriseren om hen aan een job te helpen. De VDAB kan werkgevers ook bijstaan in het aanbieden van opleidingen die nodig zijn.’

Om de grote groep mensen die vandaag niet actief zijn te bereiken, moet de VDAB volgens minister Crevits meer samenwerken met externe organisaties. ‘VDAB en de lokale besturen moeten de handen in elkaar slaan. De sociale diensten van de gemeenten kunnen VDAB informeren over talenten die bij mensen aanwezig zijn. Het vraagt volgehouden inspanningen om bijvoorbeeld vrouwen met migratieachtergrond te overtuigen uit werken te gaan. VDAB zal het niet alleen kunnen.’

 

Bron: De standaard 07-02-2020

DE TIJD: 5.500 verpleegkundigen tekort voor veilige zorg in ziekenhuizen

Belgische ziekenhuizen zijn onderbezet, blijkt uit een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

Om veilig te kunnen werken mag een verpleegkundige maximaal voor acht patiënten zorgen. Een Belgische verpleegkundige heeft evenwel gemiddeld 9,4 patiënten onder zijn hoede. De situatie is beter dan tien jaar geleden, maar blijft zorgwekkend.

9,4 PATIËNTEN
Een Belgische verpleegkundige moet voor 9,4 patiënten zorgen, terwijl 8 als het maximum wordt beschouwd.
 

Als een verpleegkundige voor te veel patiënten moet zorgen, kan dat wegen op de kwaliteit van de zorg en op de overlevingskansen van de patiënt.

In de studie geven verpleegkundigen aan dat ze wegens tijdsgebrek noodzakelijke zorg niet kunnen verlenen. 37 procent van de verpleegkundigen meldt dat ze tijdens hun laatste shift patiënten niet goed konden observeren en ze hen niet van houding konden veranderen om doorligwonden te voorkomen. Liefst 70 procent heeft geen tijd om patiënten te troosten of ermee te praten.

 

Volgens het Kenniscentrum zijn er om onveilige situaties weg te werken op korte termijn 1.629 voltijdse werknemers nodig. Daarvoor is een bijkomend jaarlijks budget van 118 miljoen euro vereist. Om aan de norm van acht patiënten per verpleegkundige te komen zijn 5.500 extra mensen nodig. Daaraan hangt een jaarlijks kostenplaatje van 400 miljoen euro.

 

Knelpuntberoep

Door haar precaire budgettaire situatie heeft de overheid, die instaat voor de financiering van de verpleegdienst van ziekenhuizen, dat geld niet. Maar zelfs als het ter beschikking zou zijn, is het personeel nog niet gevonden. Verpleegkundige is een knelpuntberoep en volgens de ziekenhuizenkoepel Zorgnet-Icuro is voor elke drie vacatures slechts één kandidaat ter beschikking. De organisatie vraagt de regels te versoepelen, waardoor verpleegkundigen alleen worden ingezet als dat echt nodig is. Voor minder specifieke taken kan dan een beroep worden gedaan op anderen.

Eerder dan in extra geld ziet ook minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) een oplossing in hervormingen. ‘Extra geld is als olie aanbrengen op een ketting waarvan de schakels verkeerd zijn gemonteerd.’ Ze pleit voor meer samenwerking tussen ziekenhuizen, waardoor afdelingen kunnen worden gesloten en het personeel elders efficiënter kan worden ingezet

Bron: De tijd 30-01-2020

U kan de volledige nota nalezen op:https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie-algemeen/5-500-verpleegkundigen-tekort-voor-veilige-zorg-in-ziekenhuizen/10203791?utm_campaign=MORNING_COMMENT&utm_medium=email&utm_source=SIM

HLN: Talent even goed als diploma

Wie fitnesscoach, gids of kinderbegeleider wil worden, heeft daar binnenkort geen opleiding of diploma meer voor nodig. Talent en de juiste competenties zijn genoeg. Een poging van de Vlaamse regering om knelpuntvacatures sneller in te vullen.


Een eerdere job, vrijwilligerswerk, een hobby of zelfstudie: waar je je vaardigheden ook geleerd hebt, ze kunnen je binnenkort een certificaat opleveren én van pas komen bij het solliciteren. Een jarenlange opleiding wordt dan overbodig. “Ervaringen worden zo beter naar waarde geschat”, klinkt het bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Kan vijf jaar leider bij de jeugdbeweging een vrijgeleide zijn voor een job als kinderbegeleider? “Nee, we geven niets gratis weg”, zegt Weyts. “De lat moet even hoog liggen als bij de diploma’s.” In heel Vlaanderen komen er dan ook testcentra, waar mensen hun competenties kunnen laten onderzoeken. “Een subjectieve competentie wordt nu objectief. Als je jarenlang vrijwilliger was, werd dat niet beloond of erkend. Nu kan dat wel”, aldus Weyts. Het hoofddoel is dan ook mensen gemakkelijker aan het werk te krijgen en knelpuntvacatures in te vullen.

Toehappen
Bij Kind & Gezin zijn ze enthousiast over de maatregel. “Alleen als je een heel traject hebt doorlopen en alle competenties kan voorleggen, kan je aan de slag als kinderbegeleider. En het opent perspectieven: mensen die al jaren actief zijn in de sector, kunnen eindelijk hun competenties laten formaliseren.” Maar niet iedereen is even positief. Fitnessuitbater Patrick Debaere vertelde in VTM Nieuws dat de kans klein is dat hij iemand aanneemt zonder diploma of opleiding. “Het is niet omdat je vaak fitnest, dat je een goede trainer bent.”
Professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) stelt zich een aantal vragen. “Het principe kan alleen toegejuicht worden. Het brengt kansarme groepen, zoals inactieven, dichter bij de arbeidsmarkt. Maar zal de werkgever zomaar toehappen? Zal een papiertje voldoende bewijs zijn voor een competentie? Diploma’s, opleiding en de perceptie rond groepen zullen wellicht doorslaggevend blijven in de keuze van de werkgever.”
De lijst van jobs vindt Baert ook “merkwaardig”: er staan maar weinig knelpuntberoepen op, behalve uitbener en onderhoudsmecanicien. “En het probleem daar is dat gewoon te weinig mensen uitbener wíllen zijn. Een certificaat krijgen voor een competentie gaat daar niets aan veranderen.”
 
Deze beroepen komen in aanmerking
1. Heftruckchauffeur2. Reachtruckchauffeur
3. Uitbener-uitsnijder
4. Kinderbegeleider baby’s en peuters
5. Kinderbegeleider schoolgaande kinderen
6. Medewerker groen- en tuinaanleg
7. Medewerker groen- en tuinbeheer
8. Onderhoudsmecanicien personenwagen en lichte bedrijfsvoertuigen
9. Fitnessbegeleider
10. Gids

bron: HLN.be (25-01-2020)

U kan het volledige artikel nalezen op : https://www.hln.be/de-krant/talent-even-goed-als-diploma~a501e331/