Privacyverklaring

De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken.

U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

De privacyverklaring kan u openen door op onderstaande knop te drukken of op de afbeelding hiernaast te klikken.

Document privacyverklaring